Segítsd munkánkat!

Ha észrevételed van a templommal vagy a miserenddel kapcsolatban, írd meg nekünk!

Már mobiltelefonra is

Frissítve: 2015.09.01.

nyáron (06-01 - 08-31)

hétfő 
18:00
kedd 
18:00
szerda 
18:00
csütörtök 
18:00
péntek 
18:00
szombat 
18:00
vasárnap 
7:30
 
8:45
 
10:00
 
11:30
 
18:00

tanévben (09-01 - 05-31)

hétfő 
18:00
kedd 
18:00
szerda 
18:00
csütörtök 
18:00
péntek 
18:00
szombat 
18:00
vasárnap 
7:30
 
8:45
 
10:00
 
11:30
 
16:00
(3. héten)
 
18:00

Kapcsolódó információk

Szentségimádás:
tanévben a csütörtök esti szentmise után.
Éves szentségimádási nap: január 12.

A hónap harmadik vasárnapján 16:00 órakor mocorgós mise van.

Urnakert, altemplom nyitvatartása: reggel 8-tól este 6 óráig.

Képek a templomról

Array
prev
next

Bemutatkozás


Jó tudni...
Búcsú: november 5.
A templom építése
... Mivel most már az anyagi alapok az építés megkezdéséhez biztosítva voltak, az egyházközség felkért három budapesti és három győri építészt a templomtervek elkészítésére. A képviselő testület 1936-ban Körmendy Nándor budapesti építészmérnök tervét fogadta el és megbízta a részlettervek kidolgozására. 1937-ben a templomépítés elvégzésére Schiel Vince győri építőmester kapott megbízást. 1937. május 23-án nagyszámú hívek részvétele mellett Pokorny Miklós kanonok, kerületi esperes elvégezte az első kapavágást az építendő templom helyén. Hamarosan megkezdődtek az alapozási munkálatok és szeptember 12-én Dr. Ragats Rezső prelátus-kanonok, püspöki helynök az alsótemplom falában elhelyezte az új templom alapkövét. Rövidesen elkészült a 32 méter magas templomtorony és 1938. január 25-én erre helyezték a hatalmas 12 méteres keresztet.
1938. május 1-re elkészült az alsótemplom, amely egyúttal kripta is. Dr. Ragats Rezső áldotta meg és benne ő mondta el az első szentmisét. A kriptafülkék eladásából tekintélyes összeg gyűlt össze, amely a többi adományokkal együtt felgyorsította az építkezés folyamatát. Az első kriptatemetésre május 5-én került sor.
Az alsó-templom elkészültekor a lelkészség átköltözött a Tosch-féle házból, és már mindennap itt tartották a szentmiséket.
1939. június 4-én megérkezett a három új harang. Azok toronyba helyezését nagy sokaság nézte végig. Ezen túl a harangok hangja szólította a híveket a szentmisékre. Az új templom építése most már a város egész lakosságának érdeklődését felkeltette és mind többen e templomban kívántak a szentmisék áhítatában részt venni. 1939 őszére felépült a felső templom, pontosabban a teljes épület a falakkal és a mennyezet-tetőszerkezettel együtt. Így októberre a külső vakolás is elkészülhetett. Ugyanakkor helyezték a főbejárat fölé Kovács Margit művészi kerámiáját. 1940. januárjától 1943. májusig a belső vakolás után a művészi munkák elvégzése következett, ezzel egy időben a belső berendezések, felszerelések elkészítése és elhelyezése.

Részletezve:
Szőnyi István festőművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára a belső falakra nagyméretű festményeket alkotott, először a szentélyfreskókat készítette el, majd a hajóban az oldalfalakat szekkó-képeivel díszítette fel.
Ohmann Béla Jézus Szíve szobra a szentély előtt áll,
a szentély Borsa Antal alkotása,
a mellékoltár bronz domborműve Borsos Miklós munkája,
gróf Teleky Mária plakettjei a főbejárati ajtókra kerültek,
Mattioni Eszter hímeskő szószéket készített,
elhelyezték Kovács Mária keresztúti stációit,
a szentély mozaikpadlója Fónyi Géza munkája,
az öröklámpát Báthori Júlia küldte,
a szentély és a karzat vasrácsait Deéd Ferenc tervei alapján Mentes József győri lakatosmester alkotta,
a templom bejárata előtti Szent Imre szobor Varga Ferenc műve.
A templom épületének és berendezésének leírását, valamint művészi festményeinek és tárgyainak elemzését Dr. Horváth Detre Mihály végezte el 1953-ban.

A templom felszentelése
A templom elkészültével elérkezett a szentelési ünnepség. öt napon keresztül tartott a sokszínű ünneplés. 1943. június 3-án, áldozócsütörtökön Boldog Apor Vilmos megyés püspök szentelte fel a templomot és a plébánia épületét a győriek, köztük a nádorvárosi hívek hatalmas tömegének jelenlétében. A szentmisét és a szentbeszédet is a megyésfőpásztor mondta.

1944. július 31.-én, a hónap utolsó vasárnapján a megyéspüspök - elismerve az itt folyó lelkes és eredményes egyházi életet - a lelkészséget plébánia rangra emelte. Az ünnepi díszközgyűlésen egyházi és polgári hatóságok képviselői és a hívek sokasága jelenlétében beiktatták az új plébánia első plébánosát, Dr. Szelestey Bélát. Ugyanekkor a főpásztor az új plébánosnak érdemei elismeréséül a püspöki tanácsosi címet is adományozta. A kinevezési okmányt Pokorny Miklós kanonok, kerületi esperes, városplébános fényes templomi és plébániai ünnepség keretében adta át. Dr. Szelestey Béla plébánost az ünnepségen köszöntötték a társplébániák küldöttei, a megye és a város főtisztviselői, névszerinti Dr. Kászonyi Richárd főispán, Marschall Béla kormányfőtanácsos, kereskedelmi ás iparkamarai miniszteri biztos, Koller Jenő polgármester, Dr. Füves Károly felsőházi tag. A megjelent állami vezetők azt bizonyították, hogy az akkori állam mélységesen megbecsülte a katolikus hitéletet és mindenben segítette annak virágzását.

A kezdeti idők egyházközségi élete
A templomépítés és az egyházközség szervezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett plébános újabb anyagi és lelki értékek megteremtésén fáradozott. Téglás körmenetet szervezett Kiskútra, ahol a Szűzanya kegykép megvédésére szép félkör alakú nyitott szentélyt épített, amely azóta a gyárvárosi plébánia gondozásában áll. Tervbe vette az Erzsébet liget területén egy lelkigyakorlatos ház létesítését és egy hivatásos papi szeminárium működését. Havonta egyszer az egyházmegye papjai számára rekollekciót rendezett. A templom 1945. november és 1952. június 22. között lelkigyakorlatos házként működött. Megszervezte a rózsafüzér társaságot, a leánykongregációt és a szívgárdistákat. Munkálkodása egyik eredményeként 1947-ben a templomban megépült a Szent Imre oltár, amelyet Dr. Papp Kálmán megyéspüspök szentelt fel.

Dr. Szelestey Béla, Dr. Zágon József kanonok irodaigazgatóval együtt szerkesztette a Győri Katolikus Tudósítót. Az írott katolikus szó mind a papság, mint pedig a hívek tájékoztatására szolgált. A plébánia lelkesen terjesztette a hívek számára írt imakönyveket és énekeskönyveket, amelyek a vallásos érzület gondozásán túl általános kulturális értékeket is közvetítettek. Dr. Szelestey Béla plébános igen jól működő egyházközség élén állt. A kommunista államhatalom az 1940-es évek végén visszaszorította a hitéletet. Az egyházüldözések során a plébános úr 1949. március 7. és május 24-e között ártatlanul börtönbe került. Szabadon bocsátása után is sokat zaklatták, míg végül 1952. szeptember 1-én el kellett hagynia hőn szeretett plébániáját, egyházközségét, ahol 1935 óta működött. Elhelyezték Győrből. 1986. március 26-án halt meg Székesfehérvárott. Halála után visszakerült egyházközségébe, a Szent Imre altemplom főoltára melletti kriptában helyezték örök nyugalomra...

Hét nap, hét frissítése

Alig 45 önkéntes heti hét templom miserendjének frissítésével karácsonyra naprakésszé teheti az összes magyarországi templomot. Már 25 ember segít nekünk. Jelentkezz te is: eleklaszlosj@gmail.com!

Megközelítés

Cím: Győr, Szent Imre út 35.
Megközelíthető: a Belvárosból a 2-es, 5-ös, 6-os helyijárattal.

Kapcsolat - elérhetőség

Plébánia:
9024 Győr
Szent Imre u. 35.
Telefon: (96) 424-443