Segítsd munkánkat!

Ha észrevételed van a templommal vagy a miserenddel kapcsolatban, írd meg nekünk!

Már mobiltelefonra is

Frissítve: 2013.01.19.

egész évben (01-01 - 12-31)

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap 
11:00

Képek a templomról

Array
prev
next

Bemutatkozás


Jó tudni...
Védőszent: Szentháromság

Kocs története:

Kocs már a honfoglalás előtti időszakban is lakott volt. Három római kori kőkoporsót találtak a községben, az utolsót 1937-ben. A községtől keletre római kori település maradványai kerültek elő, ezt nevezték Villa Koccheának, erről kapta később a Kocs nevet. Bél Mátyás a XVII. század végén ír Kocs római kori emlékeiről és egy középkori várromról, melyek mára eltűntek. 

1217-ből származik Kocs első írott nyoma. Az első ismert földesúr: Paul Niger de Kwch 1325-ben, valószínűleg ő építtette a templomot román stílusban. Szintén 1325-ből való a katolikus egyház első írott nyoma: a falu legmagasabb dombjára épült templomot Szent Mihály tiszteletére szentelték. 1331-ben Kocs királyi birtok lett Károly Róbert uralkodása alatt. 1332-1358 a Csór nemzetségbeli Tamás csókakői és gesztesi várnagy kapta birtokul. 1332-ben Károly Róbert vámjogot adott a községnek, amelyet Nagy Lajos király is megerősített. 1414-1421 Losonczy László bán volt a község földesura. 1473-ban Mátyás király az Enyingi Török családnak adományozta Gesztes birtokait, melyhez Kocs is tartozott. A Bécs-Buda útvonal lóváltó és pihenőhelye volt a község. Ekkoriban számos kocsi-gyártó műhely volt Kocson. Mátyás király is szeretett ezeken a könnyű, gyors szekereken utazni. Történetírója Antonio Bonfini is megemlíti. 1594-ben a Sinan pasa vezette török dúlást a templom túlélte, a község azonban elpusztult. 1614-ben református telepesek helyreállították a templomot és ott tartották istentiszteleteiket. 1618-ban Nyáry Pál majd fiai Miklós és István voltak Kocs földesurai. 1643-tól Zichy István zálogbirtokába került. 1683-ban Kara Musztafa tatár hordája dúlta fel a falut.

1693-tól az Esterházy család birtoka. Az egyre erősödő ellenreformáció dacára a XVIII. század elejéig nincs adat a katolikus egyházközségről. 1614-től protestánsok lakták. Csak az 1711-es szatmári békekötés után telepedtek le katolikusok. Ekkor a rekatolizáció erőteljesebbé vlt, újjászervezték a vidéki plébániákat. 1724-ben Esterházy József gróf Nagyigmándon plébániát állíttatott fel, ide tartozott Kocs is. Ekkor még mindkét felekezet a régi templomot használta. 1746-ban Esterházy József elrendelte, hogy a templomot a reformátusok adják át a katolikusoknak. A reformtusok ezután építették templomukat. Harangja sokáig nem volt, így cserépcsengővel hívták az embereket misére, innen származik a kocsi cserépcsengők hagyománya. 

1748-ban a Templomot Fellner Jakab tervei alapján renoválták barokk stílusban. Galántai Balogh Ferencz jószágkormányzó fedezte fel, mikor Esterházy Miklós építészt keresett a tatai kastély építéséhez. 1749-ben épült a Parókia, 1759-ben a templomtorony, szintén Fellner Jakab tervei alapján. Fő művei a tatai Eszterházy kastély, és az egri Líceum. Kiváló művelője a hazai késő barokk, kora klasszicizmus építészetének.

Mindkét épületet műemléki védettség alá helyezték. 

 

Hét nap, hét frissítése

Alig 34 önkéntes heti hét templom miserendjének frissítésével karácsonyra naprakésszé teheti az összes magyarországi templomot. Már 25 ember segít nekünk. Jelentkezz te is: eleklaszlosj@gmail.com!

Megközelítés

Cím: Kocs, Dadi u. 1
Komárom-Mocsa-Kocs 18 km

Kapcsolat - elérhetőség

Mocsai plébánia látja el:
2911 Mocsa, Kis u. 24.
Telefon: (34) 349-694, (34) 549-019