kozossegek.hu vp2.hu

Segítsd munkánkat!

Ha észrevételed van a templommal vagy a miserenddel kapcsolatban, írd meg nekünk!

Akadálymentesség

Teljesen akadálymentes: A bejáratnál, a templomtérben és a helyiségekben sincsenek lépcsők.

Lift az épületen kívül.

Már mobiltelefonra is

Frissítve: 2024.06.06.

hétfő 
7:00
 
18:00
 
18:00
kedd 
7:00
 
18:00
szerda 
7:00
 
18:00
 
18:00
csütörtök 
7:00
 
18:00
péntek 
7:00
 
18:00
 
18:00
szombat 
7:00
 
18:00
vasárnap 
8:30
 
10:00
 
12:00
 
16:00
 
18:00

Bemutatkozás

A mai Szabadság tér környékén 1786-ban II. József kívánságára megépítik a Neugebäude-t, az Új épületet. A város fala és a közte levô terület beépítésével 1772-ben foglalkozik legelôször a városi tanács. Itt alakul ki az Újváros, amely 1790-ben, II. Lipót koronázása emlékére kapja a Lipótváros nevet. Zitterbart János kis templomot épít. Egy polgár házat hagyományoz az egyháznak. Megalakul a lipótvárosi plébánia 18l7-ben 800–1000 hívôvel. A kis templom a szabadságharc alatt, 1849-ben tönkremegy. A városi tanács a fejlôdô területre és a fôvárosra való tekintettel nagyobb, reprezentatív templom építését határozza el. Hild József kap megbízást, 1851-ben teszik le az alapkövet. Elôször a szentély körül a félkör alakú kápolna készül el, amelyet a plébánia ideiglenes templomaként használnak. A kupola beomlása után, 1868-ban Ybl Miklós a terveket átdolgozza és ô vezeti az építést. A belsô Kauser József tervezése, amelynek kivitelezésére a legjelesebb magyar képzômûvészek kapnak megbízást. Kohl Medárd 1905. november 9-én szenteli fel a templomot (4147 m2), amelyet XI. Pius 1931-ben basilica minor rangra emel. Szent István jubileumi évében, 1938-ban a kerületet Szentistvánvárosnak nevezik el. Ettôl kezdve a plébánia nevében is ez szerepel a régebbi Lipótváros helyett. Az 1947-ben a leégett kupolát hamarosan helyreállították.1971-ben a restaurált Szent Lipót kápolnában alakították ki Dominek György terve szerint a Szent Jobb ôrzési helyét, ámde ezúttal is az Ereklyét zárt tabernákulumba helyezték el, az érdeklôdôk, a hívek nem láthatták, következésképpen a látogatni kívánók nem kereshették fel. A Szent Jobb 1983-ban került a nyilvánosság elé, amikor Lékai László bíboros, prímás, érsek az ôrzési helyet Szent Jobb kápolnává nyilvánította és elrendelte a golyóálló üveggel ellátott, biztonságos tárló készítését. Ezt az új ôrzési tárlót Paskai László bíboros, prímás, érsek áldotta meg 1987-ben, Szent István halálának 950. évfordulóján. 1988-ban a Szent Jobb innen indult el az országjárásra. A bazilika az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 457. törzsszám alatt I. kategóriába sorolt műemlék.


Elhelyezkedés 

Budapest
Budapest, V. kerület
Szent István tér 1

Térkép: 47.50078, 19.05397  

Kapcsolat - elérhetőség

Plébánia:
1051 Budapest
Hercegprímás utca 7
Telefon: (1) 317-2859


Jó tudni

Búcsú: augusztus 20.
Védőszent: Szent István király
Érseki Társszékesegyház